Få den bedste hjælp til bisættelsen hos den lokale bedemand

Når et dødsfald i den nære familie indtræffer står man som efterlevende ikke alene tilbage med sorgen over dødsfaldet og savnet af den afdøde. Oven i dette følger en sand flodbølge af praktiske opgaver og formalia.

Det kan virke rigtig uretfærdigt og urimeligt at man midt i sin dybeste sorg samtidig skal tage stilling til – og eksekvere – opgaver så som rydning af dødsbo, fordeling af arv og gæld, og afvikling af begravelse eller bisættelse. Især fordi der her er tale om opgaver som skal løses inden for ganske kort tid.

Et dødsbo skal helst ryddes hurtigst muligt således at boligen kan komme videre i systemet – og de genstande, som befinder sig heri, skal bortskaffes på behørig vis. Og så er der selvfølgelig selve begravelsen eller bisættelsen af den afdøde.

Denne skal under alle omstændigheder arrangeres og afvikles inden for to uger efter dødsfaldet. Dette er måske den mest krævende og opslidende opgave af dem alle, idet der skal foretages et ikke ubetydeligt stykke koordinerings arbejde.

Samtidig er det vigtigt at vide hvilke instanser der skal kontaktes i denne forbindelse, og hvordan hele proceduren gribes an. Og derfor er det en god idé at alliere sig med en dygtig og erfaren bedemand som kan hjælpe med alle disse praktiske opgaver.

Hvordan kan en bedemand hjælpe mig?

En bedemand er professionel inden for det område som handler om bisættelse. Dette betyder at han eller hun ved præcis hvad der skal gøres når et menneske dør. Der ud over vil en bedemand typisk have det bedste kendskab til eksempelvis kirker og præster i det område hvor begravelsen eller bisættelsen skal foregå, og vil derfor på hurtig og effektiv vis sørge for at alle de praktiske arrangementer bliver bragt i stand.

Lad Svane Begravelse – din bedemand i Ishøj – hjælpe med begravelsen. Læs mere på svanebf.dk