Du har pligt til at holde din kloak

25 juni 2021
Lotte Hindsberg

Vores kloaksystem, som iøvrigt kun har omkring 150 år på bagen, er vigtige for vores almene sundhedstilstand og det er derfor vigtigt at de bliver vedligeholdt. Som hus- eller sommerhusejer, er det din pligt at sikre at den del af kloakken der ligger på din grund, er i orden. Hvis du begynder at lugte kloak, og du vil ikke være i tvivl, skal du kontakte din lokale kloakmester. Husk han skal være autoriseret kloakmester. Det kunne f.eks. være https://www.lihn-kloak.dk/.

Han vil starte med at lave en TV-inspektion af din kloak og finde ud af hvad problemet er. Måske er der et hul, hvilke kan være årsagen til lugten, men samtidig er det en invitation til rotter. Rotter elsker kloakker med det mørke og fugtige. 

Det kan også være at din kloak er stoppet og skal spules.

Få spulet din kloak fri fra snavs og slam

Hvis TV-inspektionen viser at din kloak er stoppet, vil din kloakmester lave en slamsugning af din kloak og efterfølgende vil der være fri adgang. Har du besøg af en kloakmester, kan du med fordel få ham til at undersøge om der er et filter på det kloakrør, der fører op til dit hus. Dermed er du sikret at du ikke får besøg af uvelkomne rotter.

Du må ikke selv ordne din del af kloakrøret. Det skal være en autoriseret kloakmester der foretager arbejdet. Dermed ikke sagt at der ikke er noget du selv kan gøre. Du må f.eks. gerne fjerne gamle blade omkring kloakken, som sikre at regnvand kan komme ned i kloakken. Det samme gør sig gældende med gamle blade og slam der sidder fast i tagrender og afløbsrør. Vand der ikke kan løbe frit ned i kloakken, kan i sidste ende, ende med at finde vej ind i din bolig i stedet, hvilke kan være en dyr fornøjelse.

Flere Nyheder