Hvad du skal gøre som maler chef, når en af de ansatte siger op

Lad os sige, at en af de ansatte er den, man normalt sender ud til at lave malerarbejde i Silkeborg, men så vedkommende pludselig vælger at sige op, og så skal man finde en anden til at erstatte den opgave, og det også indtil, man får ansat en ny, som man vurderer, er det nødvendige at gøre i den situation.

Og det er kun ét af mange aspekter ved at skulle forholde sig til en opsigelse, men kodeordet er at acceptere situationen.

For medarbejderen har bolden på sin banehalvdel, hvis vedkommende vælger at sige op, og den indstilling ikke er til forhandling.
Ofte har vedkommende jo en bagplan og måske en kommende ansættelse parat lige rundt om hjørnet, eller man vælger at starte selv op i samme gebet som maler eller som noget helt andet.

Så er der det med opsigelsesperioden, fratrædelsesordninger, løn i den mellemværende periode og så videre, men den slags er ofte skrevet i kontrakten, så her er der ikke så mange problemer.

Men man skal forsøge fra begge parters sider, arbejdsgiver og arbejdsmodtager, at undgå at smække med dørene fra nogle sider, for det kan komme til at se skidt ud for begge parters vedkommende, og det kan brede sig som ringe i vandet, hvis man kommer til at tale over sig efterfølgende.

Og den slags kan vokse sig som rygter, hvis det får lov at fortsætte, medmindre man har indgået en kontraktuel aftale om ikke at fortælle noget om firmaet, efter ansættelses er indgået. Men den slags er sjældent indgået.

Desuden kan det være usmart at have en medarbejder rendende i perioden, til den næste ansættelse finder sted, så vedkommende kan lure hemmeligheder af derfra, og man føler sig alligevel måske ikke rigtig som en del af firmaet længere.

Derfor kan det være bedre at sende medarbejderen hjem i den periode, hvis personen kan undværes, hvis man bedømmer, de andre godt kan klare opgaverne uden personen, indtil den nye bliver ansat – hvis det finder sted.