Lad en dygtig psykolog hjælpe dig med dine negative tanker

04 november 2020
Astrid Pedersen

Føler du dig fanget i et spind af negative tanker, som gang på gang trækker dig ind i en nedadgående spiral og hæmmer dig i din hverdag? Så kan det være en god idé at opsøge en dygtig psykolog. Hos en psykolog vil du kunne få professionel sparring, som kan hjælpe dig med at anskue din tilværelse i et nyt lys, og redskaberne til selv at klare dig ud af dit tankespind.

Hvordan arbejder en psykolog?

Der findes flere forskellige retninger inden for psykolog praksis. Den mest kendte er den som baserer sig på kognitiv psykologi. Inden for dette paradigme forstås psykiske og mentale problemer som en funktion af negative tankemønstre, og den måde hvorpå vi forholder os til disse.

En behandling med kognitiv terapi er løsnings orienteret og har fokus på indlæring af nye handlemønstre hvor igennem man selv kan foretage en omstrukturering af de negative tanker. En vis portion mindfulness spiller ind her, idet man som klient skal lære sig selv at være bevidst om hvad der trigger de negative tanke og handle mønstre.

En udlægger af kognitiv terapi er den meta kognitive terapi. Her er der ikke det samme fokus på de negative tankers indhold, snarere på måden hvorpå man forholder sig til disse tanker. Fokus ligger ikke på at udrydde de negative tanker. Negative tanker ses ikke som noget forkert – alle mennesker har negative tanker nu og da, og det nytter intet at prøve at eliminere disse.

I stedet bør man kigge på måden hvorpå de negative tanker fører til uhensigtsmæssige handlinger. Og i stedet for at dvæle ved sine tanker og følelser bør man i stedet udføre handlinger som kan lede én på den rette vej.

Hvor finder jeg en dygtig psykolog i Århus?

Det er altid smart at vælge en psykolog som har praksis i nærheden af bopælen. I Århus finder du Psykolog Mette Ærø – læs mere på aarhus-psykolog.dk

Flere Nyheder