Træfældning og topkapning – få det rette tilbud

Er træet i baghaven vokset dig – og dit hus – over hovedet? Så er det nok på tide at få det fældet. Når du skal have fældet et træ er det en god idé at alliere sig med et professionelt træfældning firma som kan skære træet ned ved hjælp af topkapning.

Hvordan foregår en topkapning?

Topkapning er en særlig disciplin inden for træfældning. Det er kun uddannede klatrere som må udføre en topkapning. En topkapning skal samtidig udføres ved hjælp af moderne udstyr og under iagttagelse af særlige forsigtigheds regler.

Ved en topkapning fjernes træet oppefra og ned – så at sige. Klatreren, som samtidig har den rette træning inden for træpleje og træfældning, fjerner bid for bid de store grene i træets krone. Gren stumperne hejses ned til jorden og bortskaffes på sikker og forsvarlig vis.

Når træet fjernes på denne måde vil risikoen for skader på mennesker og materiel minimeres. Derfor egner topkapning sig helt eminent til fjernelse af høje, kraftige træer i villa eller parcelhus haver.

Få den bedste hjælp til træfældning og topkapning i Århus

Hvis du har brug for hjælp til fældning eller styning af træer samt beskæring af grene eller buske kan du med fordel kontakte 1-2-træfældning.dk ApS. 1-2-træfældning.dk ApS har mange års erfaring med fældning af alle typer træer, såvel ved traditionel træfældning som ved topkapning.

Når du vælger at overlade opgaven med fældning af dit store træ til 1-2-træfældning.dk ApS kan du være sikker på at denne bliver løst til UG med kryds og slange. 1-2-træfældning.dk ApS er dækket af behørig forsikring og benytter udelukkende moderne og godkendt udstyr samt uddannet personale.

Du er, med andre ord, sikret den bedste service i forbindelse med træfældning hos 1-2-træfældning.dk ApS. Du kan læse mere, og bestille et skarpt tilbud på professionelt udført træfældning og topkapning hos 1-2-træfældning.dk ApS på hjemmesiden 1-2-traefaeldning.dk.